کرخه_کیش

  • تاریخ انتشار : 2018/05/18
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

#شیبه مدل کرخه
#ظرفشویی ۱۰۶۵۰۰۰۰ ریال
#روشویی ۹۳۶۰۰۰۰
#روشویی علم دار ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال
#دوش ۱۲۶۳۰۰۰۰ ریال
#توالت ۸۱۵۰۰۰۰ ریال

#ظرفشویی شاوری ۱۶۱۱۰۰۰۰ ریال
#شیبه مدل کیش
#ظرفشویی ۱۰۶۵۰۰۰۰ ریال
#روشویی ۷۵۷۰۰۰۰ ریال
#ظرفشویی دیواری ۱۰۸۹۰۰۰۰ ریال
#دوش ۱۱۱۰۰۰۰۰ ریال
#توالت ۷۶۶۰۰۰۰ ریال
#ظرفشویی شاوری ۱۶۱۱۰۰۰۰ ریال

۴تیکه کامل شامل۲٪تخفیف
با احتساب علم دوش ۲حالته و شلنگ سرویس

  نظرات