کابین روشویی pvc

سنگ چینی کرد مدل دافنه سایز ۷۰*۴۰ توکار
سنگ گاتریا مستطیل روکار ۵۳*۳۷ شیر سرخود
سنگ کورین درجه یک ۸۰*۴۰ با ضمانت ۲ سال شفافیت و ضد خش پذیری سطح جانبی کنار سنگ کاربری کنسول شدن دارد و رسوب ناپذیر است با قابلیت نانو عرضه شده و جذب آب ۰/۳% دارد که در حد آب رد شدن دارد و مرطوب محسوب میشود
سنگ گاتریا مستطیل مدل هما ۵۳*۳۷ روکار شیر سرخود و ۰/۳ % جذب آب دارد که بسیار ناچیز است و رطوبت محسوب میشود
سنگ چینی کرد ابعتد ۶۰* ۴۰ عمق سنگ ۱۵ سانت صفحه بغل چینی صاف برای چیدمان و کاربری کنسول مفید دارد سنگ توکار نصب میشود
آینه پشت نور دار بک لایت بصورت لمسی کار میکند

سنگ پشت بلند ۷۰*۴۰ سرام عمق چینی ۱۷ سانت
  نظرات