مهر-ماهان

  • تاریخ انتشار : 2018/05/18
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

 

 

#شیبه مدل مهر

ظرفشویی ۱۴۹۰۰۰۰۰ ریال
روشویی ۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال
دوش ۱۶۱۰۰۰۰۰ ریال
توالت ۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال

#شیبه مدل ماهان کرم

ظرفشویی ۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال
روشویی ۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال
دوش ۲۴۱۰۰۰۰۰ ریال
توالت ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال

#شیبه مدل ماهان سفید

ظرفشویی ۲۵۷۵۰۰۰۰ ریال
روشویی ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
دوش ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال
توالت ۲۰۸۵۰۰۰۰ ریال

  نظرات