ماهور

  • تاریخ انتشار : 2018/05/18
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

#شیبه مدل ماهور کرم
ظرفشویی ۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال
روشویی ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

دوش ۲۰۳۰۰۰۰۰ ریال
توالت ۱۶۵۰۰۰۰۰ریال


#شیبه مدل ماهور طلایی
ظرفشویی ۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال
روشویی ۲۰۳۰۰۰۰۰ ریال
دوش
۲۴۱۰۰۰۰۰ ریال
توالت ۲۰۲۰۰۰۰۰ ریال

#شیبه مدل ماهور سفید
ظرفشویی ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
روشویی ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
دوش ۲۲۲۰۰۰۰۰ ریال
توالت ۱۸۱۰۰۰۰۰ ریال

  نظرات