لاوان_اروند

  • تاریخ انتشار : 2018/05/18
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

#شیبه لاوان

درمدل ظرفشویی از علم بدون مهره و تنه داخلی استفاده شده یعنی علم یک قطعه به تنهایی به صورت فیتینگی و علم ریختگیه سنگین مورد استفاده بوده و شیری بسیار کاربردی برای مشتری محسوب میشود واز کارتریج شرکت سدال اسپانیا بهره میبرد


#توالت لاوان

شیری ک باقابلیت مصرف در فرنگی هم ۲منظوره هست چرا که نشیمن فرنگی بالاتر از شیر بوده پس سهولت استفاده مطرح میشود و #شیبه  تنه ایستا ارایه کرده ک برای کارکرد دستگیره از بالا راحتیه استفاده داشته باشد و همچنین فضای کمتری را اشغال نماید

#دوش لاوان

شیری با تنه درشت ک اصالت و استخوانبدیه محکم را ب استفاده کننده عرضه داشته ک همواره مشتری بداند کیفیت خوب پول را بیمه کرده و جایی برای نگرانی نگذاشته و همیشه حس خرید خوب را بشما میدهد این یعنی #شیبه

#روشویی لاوان

دراین مدا شرکت ۲تنه ثابت و علم دار ارایه کرده ک برای شستشوی نوزاد علن دا باشد یا اشخاص با محدودیت اندامی ازان استفاده کرده و در نوع ثابت برای کاری لوکس وسلیقه ای متفاوت طراحی وعرضه شده

#شیبه اروند
# ظرفشویی ۱۲۰۸۰۰۰۰ ریال
#روشویی ۱۰۶۸۰۰۰۰ ریال
#دوش ۱۵۱۰۰۰۰۰ ریال
#توالت ۱۱۶۶۰۰۰۰ ریال
#ظرفشویی شاوری ۱۷۷۱۰۰۰۰ ریال


#شیبه لاوان
#ظرفشویی۱۰۶۵۰۰۰۰ ریال
#روشویی ۹۷۳۰۰۰۰ ریال
#روشویی علم دار ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال
#دوش ۱۲۷۶۰۰۰۰
ریال
#توالت ۱۰۵۵۰۰۰۰ ریال
#ظرفشویی شاوری ۱۶۱۱۰۰۰۰ ریال

۴تیکه کامل شامل۲٪تخفیف بااحتساب
علم دوش ۲ حالته و شلنگ سرویس بهداشتی

  نظرات