تلرانس

  • تاریخ انتشار : 2019/12/04
  • دسته بندی : یراق
  • نظرات : 0

دستگیره تلرانس همانطور که از اسمش پیداست دست و پاگیر چیزی که باعث توقف شما میشود تا عملی را انجام دهید ودر این مورد کله#دستگیره ک برای بازو بست در و گرفتن ان بجهت کمک است استفاده میشود.
شرکت #دستگیره #تلرانس زمره شرکتهای قدمت دار و بنام در زمینه تولید یراق الات #دستگیره محسوب میشود با پیشینه ای طولانی در این صنف کهنه کارشده است
در همه جای دنیا نگاه خاصی ب #دستگیره بوده و جزییات ان بسیار مهم بوده من جمله طراحی رنگ نوع رنگ خوش دست بودنو راحتیه کارکرد و قیمت مناسب ک این مهم را تلرانس بسیار مور توجه قرار داده وتیم طراحی و کارگاههای رنگ بسیار حرفا ای و مشاوران بسیار نکته سنج باعث شده زمره شرکتهای نامبر وان بازار این صنعت باشد وبرای خود بسیار با ارزش است
این شرکت با تغییر در خط تولید و بروز کردن دستگاهها و قالبها واضافه کردن مدلهای جدیدو همچنین رنگبندی های متنوع گامی مهم در تحول صنعت دستگیره ایجاد کرده وبا توجه ب نامی که در شرکت تلرانس ثبت شده (تلرانس ذهن زیبا) هر خریدار و مصرف کننده ای را به این نگاه سوق میدهد که کاری شیک همه پسند وطرحهایی برای سلایق خاص را در این مجموعه میتوانید تهیه کنید واز استفاده ان لذت ببرید
#دستگیره #تلرانس
همیشه بفکر کیفیت خوب وجه تمایز وکارهایی چشمگیر طرحهایی خوش پسند بوده و این مهم هم پیو نگاه شرکت در فروشگاه عظیم زاده مورد توجه بوده چراکه قدیمیها همیشه مشتری را ارباب دانسته و خود را نوکر مشتری وعلت این است که ما ب مشتری نیاز داریم ن مشتری بما.

  نظرات