هامون (کرم_سفید کرم)

  • تاریخ انتشار : 2021/09/09
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0


#شیر #شیبه مدل هامون سفید وکرم
 فانتزی ترین مدل #تولیدات#شیبه ک همه مشتریان ان را دوست داشته و با هر سلیقه ای میپسندن و احسح خوبی حین مصرف بشما میدهد بی شک چراکه ارگونومیه متفاوتی را #شیرالات#شیبه در طراحی قالب در نظر میگرد

  نظرات