هامون (کرم_سفید کرم)

  • تاریخ انتشار : 2021/09/09
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0


#شیر #شیبه مدل هامون کرم و سفید-کرم
 فانتزی ترین مدل #تولیدات#شیبه ک همه مشتریان ان را دوست داشته و با هر سلیقه ای می پسندن و احساس خوبی حین مصرف بشما میدهد بی شک چراکه ارگونومیه متفاوتی را #شیرالات#شیبه در طراحی قالب در نظر میگرد
تولیدات حرفه ای نگاه متفاوتی بجهت ارزش گذاریه مشتریان لحاظ می کنند
#شیبه زمره کارخانه حرفه ای در تواید شیرالات وبهترین خدمات پس از فروش شیرالات در سطح کشور را ارایه میکند واین بسیار مهم است در جهت بیمه کردن پول مشتری چرا که خدمات خوب نیمی از فروش را تضمین میکند و مشتریان معنای واقعیه خدمات را باید ببینند تا باور کنند و این یعنی # شیبه

هامون کرم
روشویی کرم ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال
توالت کرم ۱۱۷۵۰۰۰۰ ریال

دوش کرم ۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال
ظرفشویی کرم
۱۴۵۵۰۰۰۰ ریال

هامون سفید-کرم
روشویی سفید-کرم ۱۲۸۵۰۰۰۰ ریال
توالت سفید-کرم ۱۱۱۱۰۰۰۰ ریال
دوش سفید-کرم ۱۵۳۵۰۰۰۰ ریال
ظرفشویی سفید-کرم
۱۲۸۰۰۰۰۰ ریال

۴تیکه کامل شامل ۲٪ تخفیف
با احتساب علم دوش ۲کاره وشیلنگ سرویس بهداشتی


  نظرات