هامون

  • تاریخ انتشار : 2021/09/09
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0


#شیر #شیبه مدل هامون کرم و سفید-کرم
 فانتزی ترین مدل #تولیدات#شیبه ک همه مشتریان ان را دوست داشته و با هر سلیقه ای می پسندن و احساس خوبی حین مصرف بشما میدهد بی شک چراکه ارگونومیه متفاوتی را #شیرالات#شیبه در طراحی قالب در نظر میگرد
تولیدات حرفه ای نگاه متفاوتی بجهت ارزش گذاریه مشتریان لحاظ می کنند
#شیبه زمره کارخانه حرفه ای در تواید شیرالات وبهترین خدمات پس از فروش شیرالات در سطح کشور را ارایه میکند واین بسیار مهم است در جهت بیمه کردن پول مشتری چرا که خدمات خوب نیمی از فروش را تضمین میکند و مشتریان معنای واقعیه خدمات را باید ببینند تا باور کنند و این یعنی # شیبه

هامون کرم
روشویی کرم ۲۰۳۰۰۰۰۰ ریال
توالت کرم ۲۰۲۰۰۰۰۰ ریال

دوش کرم ۲۴۳۰۰۰۰۰ ریال
ظرفشویی کرم ۲۴۸۰
۰۰۰۰ ریال

هامون سفید-کرم
روشویی سفید-کرم ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
توالت سفید-کرم ۲۱۸۵۰۰۰۰ ریال
دوش سفید-کرم ۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال
ظرفشویی سفید-کرم
۲۶۹۰۰۰۰۰ ریال


  نظرات