لاوان_اروند

  • تاریخ انتشار : 2018/05/18
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

#شیبه لاوان ظرفشویی

درمدل ظرفشویی از علم بدون مهره و تنه داخلی استفاده شده یعنی علم یک قطعه به تنهایی به صورت فیتینگی و علم ریختگیه سنگین مورد استفاده بوده و شیری بسیار کاربردی برای مشتری محسوب میشود واز کارتریج شرکت سدال اسپانیا بهره میبرد


#شیبه توالت لاوان

شیری ک باقابلیت مصرف در فرنگی هم ۲منظوره هست چرا که نشیمن فرنگی بالاتر از شیر بوده پس سهولت استفاده مطرح میشود و #شیبه  تنه ایستا ارایه کرده ک برای کارکرد دستگیره از بالا راحتیه استفاده داشته باشد و همچنین فضای کمتری را اشغال نماید

#شیبه دوش لاوان

شیری با تنه درشت ک اصالت و استخوانبدیه محکم را ب استفاده کننده عرضه داشته ک همواره مشتری بداند کیفیت خوب پول را بیمه کرده و جایی برای نگرانی نگذاشته و همیشه حس خرید خوب را بشما میدهد این یعنی #شیبه

#شیبه روشویی لاوان

دراین مدا شرکت ۲تنه ثابت و علم دار ارایه کرده ک برای شستشوی نوزاد علن دا باشد یا اشخاص با محدودیت اندامی ازان استفاده کرده و در نوع ثابت برای کاری لوکس وسلیقه ای متفاوت طراحی وعرضه شده

#شیبه اروند
ظرفشویی ۲۵۷۵۰۰۰۰ ریال
روشویی ۲۴۲۰۰۰۰۰ ریال
دوش ۳۳۶۵۰۰۰۰ ریال
توالت ۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال
ظرفشویی شاوری ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال


#شیبه لاوان
ظرفشویی ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
روشویی ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
روشویی علمدار ۲۲۳۰۰۰۰۰ ریال
دوش ۲۸۵۰۰۰۰۰
ریال
توالت ۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال
ظرفشویی شاوری ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال

  نظرات