روشویی بدون پایه

چینی گاتریا مدل آی
بیشار در حمام مغازه یا رستوران و فضاهایی که ترجیح است پایه نداشته باشد برا راحتی کار زیبایی و بهداشت محیط
چینی بهداشتی گاتریا بسیار بروز محصول تولید و روانه بازار میکند و همیشه مصرف کننده برای انتخاب و سلیقه بخرج دادن راحت است

چینی گاتریا مدل آی
از این محصول برای فضاهای کم جا استفاده میشود چرا که بهداشت محیط رعایت شده و تاسیسات و فاضلاب پوشنده شده و فضای صاف روی چینی امکان کاربردی میدهد و بسیار طراحی ساده و چشم نواز دارد

  نظرات