روشویی بدون پایه

چینی گاتریا مدل گاتریا
بیشار در حمام، مغازه یا رستوران و فضاهایی که ترجیح است پایه نداشته باشد برای راحتی کار زیبایی و بهداشت محیط
چینی بهداشتی گاتریا بسیار بروز محصول تولید و روانه بازار میکند و همیشه مصرف کننده برای انتخاب سلیقه بخرج دادن راحت است
چینی های بدون پایه عمومن جنبه بهداشت و استفاده از فضا برای چیدمان بیشتر است
مهمترین گزینه پول کمتر هزینه کردن و کارایی مفید داشتن است
تاسیسات فاضلاب را از نمای چشم محو و پوشاندن است

چینی گاتریا مدل آی
از این محصول برای فضاهای کم جا استفاده میشود چرا که بهداشت محیط رعایت شده و تاسیسات و فاضلاب پوشانده شده و فضای صاف روی چینی امکان کاربردی میدهد و بسیار طراحی ساده و چشم نواز دارد

  نظرات