آفتاب

  • تاریخ انتشار : 2018/05/18
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

شرکت شیبه از دستگیره تازه طراحی شده ای استفاده کرده است که خیلی خوب روی شیر نشسته و شیر حالت سادگی به خود گرفته و پسند بسیار قابل قبولی داشته و در تمام مدت سال فروش خوب ، پسند عالی را بهمراه داشته و هنگام استفاده مصرف کننده هرگز نارضایتی از خرید یا امکان سلیقه بهتر یا رنگ متفاوتی را نیاز نکرده نکرده و خرسند از خرید است.

#شیبه مدل آفتاب کرم
#شیبه ظرفشویی ۱۹۳۰۰۰۰۰ ریال
#شیبه روشویی ۱۴۹۰۰۰۰۰ ریال
#شیبه دوش ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
#شیبه توالت ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال

#شیبه مدل افتاب سفید
#شیبه ظرفشویی ۲۱۳۵۰۰۰۰ ریال
#شیبه روشویی ۱۶۴۵۰۰۰۰ ریال
#شیبه دوش ۲۱۸۵۰۰۰۰ ریال
#شیبه توالت ۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال

  نظرات