آفتاب (کرم _ سفید کرم)

  • تاریخ انتشار : 2018/05/18
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

 

شرکت شیبه از دستگیره تازه طراحی شده ای استفاده کرده است که خیلی خوب روی شیر نشسته و شیر حالت سادگی به خود گرفته و پسند بسیار قابل قبولی داشته و در تمام مدت سال فروش خوب ، پسند عالی را بهمراه داشته و هنگام استفاده مصرف کننده هرگز نارضایتی از خرید یا امکان سلیقه بهتر یا رنگ متفاوتی را نیاز نکرده نکرده و خرسند از خرید است.

  نظرات