گاتریا

روشویی بدون پایه

چینی گاتریا مدل آیبیشار در حمام مغازه یا رستوران و فضاهایی که ترجیح است پایه نداشته باشد برا راحتی کار زیبایی و بهداشت محیط چینی بهداشتی گاتریا بسیار بروز محصول تولید و روانه بازار میکند و همیشه مصرف کننده برای انتخاب و سلیقه بخرج دادن راحت است چینی گاتریا مدل آی از این محصول برای […]

ادامه مطلب

چینی روکابینتی

چینی رو کابینتی مدل هما بیضی چینی گاتریا رو کابینتی رنگی شیر نصب کنار شیر روشویی توکار چینی گاتریا رو کابینتی رنگی شیر شیرنصب کنار شیر روشویی توکار چینی گاتریا رو کابینتی رنگیشیر روشویی نصب کنازشیر روشوی توکار چینی گاتریا شیر سرخود

ادامه مطلب

آیسون-گیتا

چینی فرنگی گاتریا مدل آیسونمجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند چینی فرنگی گاتریا مدل گیتامجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند

ادامه مطلب

آرسیتا-یولدوز

چینی فرنگی گاتریا مدل یولدوزمجهز به سیستم خودشور آب سرددرب مجهز به سیستم آرام بند چینی فرنگی گاتریا مدل آرسیتامجهز به سیستم خودشور سرد و گرمدرب مجهز به سیستم آرام بند

ادامه مطلب

ساترون-ژوپیتر

چینی فرنگی گاتریا مل ژوپیترمجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند چینی فرنگی گاتریا مدل ساترونمجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند

ادامه مطلب