سپیدان (کرم)

  • تاریخ انتشار : 2021/09/09
  • دسته بندی : شیبه
  • نظرات : 0

شیری با طراحی خطو زاویه نمای خشن ولی گیرا اما استخواندارو با اصالت  وارگونومیه  قالبهای درشت ک فقط برند را بدوش میکشند ودر عین حال سادگی اعتبار تولید محسوب میشود. و در نگاه اول مشتری را از خرید را نتصرف کرده ولی وقتی با ادوات سرویسها عیار سنجی میشود انموقع هست که خرسند خواهید بود از هزینه کرد #شیر مدل # روژان #شیبه.

#شیر ظرفشویی

مدل سپیدان بقدری خوش طرح خم دارد در علم و زاویه ای ک در انتهای نوک علم است شما هرگز فکر نمیکنید این شیر رضایت استفاده کننده را بهمراه داشته باشد ولی بسیار خوش فروشو پر پسند وهمیشه رو خط تولید بوده
#شیرتوالت

سطح صاف اینه ای ک انعکاس تصویر داده نشان از حرفه ای گری در طراحی وظرافت پرداخت وگونیا کاریه قالب داشته ک چقدر مقبول نگاه مصرف کننده است وبا پولیش مخصوص تنه هرگز یر روی شیر رسوب نمینشیند و همیشه پرداخت شده چشم نوازی کرده و شمارا مجاب خرید این محصول مییکندو ضمنان تنه کنار بودن قالب تنه باعث خوش پسند بودن و مزیت این مدل محسوب شده

#شیر حمام

شیری که همه انرا دوست دارند بخرند و پسند زیاد مشتری شرکت را مجاب به رنگبندیه جدیدی کرد تا با رنگ سفید هم قابل عرضه باشد وتنه صاف گولزن ک مشتری به انصراف از خرید باز میدارد ولی با محلول ضد رسوبو نانو کننده که رسوب گیر هم هست شما نگران سطح صاف اب جمع شونده نباشید.

#شیبه#شیر روشویی

برای چینی روشویی هایی مناسب است ک عرض تا ۵۰ داشته و عمق مناسب یا داخل گود و دیواره زیر شیر صاف داشته باشد چراکه زاویه پاچش این شیر در این مدل چینیها فارغ از نام تولید ایده ال کاربری داشته و # به این ریز نکات توجه داشته و طراحی و ازمون خطا کرده و بعد تولید و به بازار عرضه شده تا نام تجاریه شرکت #شیرالات شیبه همواره نماد باقی بمان.

#شیبه نماد کیفیت

  نظرات